ΕΟΠΠΕΠ: Εθνικός εταίρος στο ReferNet

Business meeting
man+raising+hand+business+meeting

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο εθνικός εταίρος του ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet στην Ελλάδα. Το 2016 αποτελεί την πρώτη χρονιά κατά την οποία ο Οργανισμός εκπροσωπεί την Ελλάδα στο δίκτυο αυτό, επεκτείνοντας έτσι τη γόνιμη συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το CEDEFOP.

 

Κεντρική επιδίωξη του Οργανισμού είναι η στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επενδύοντας στον ενεργό πολίτη μιας σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης.

 

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Είναι ο αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση εκροών μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στην Ελλάδα.

 

Παράλληλα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι η εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων για θέματα προσόντων & ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας & κινητικότητας. Ειδικότερα:

    • Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF ΝCP)
    • Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET)
    • Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ECVET)
    • Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass)
    • Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance)

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο δικτυακό τόπο: www.eoppep.gr

 

 

Επικαιρότητα

Διαδικτυακό Βιωματικό Σεμινάριο για τους συμβούλους σταδιοδρομίας των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων 27-28/01/2022

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα (2015-2017)

Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Greece

NQF developments discussed in Athens

Cedefop expert Anastasia Pouliou presented and discussed the latest EU developments of national qualifications frameworks (NQFs) at a peer learning activity organised by the Greek National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP) in Athens on 20 December. The main focus of the event was the contribution of the European qualifications framework […]

Cedefop skills governance review in Greece findings presented in Athens

A meeting with a wide range of Greek stakeholders was organised by the Greek Ministry of Labour in cooperation with Cedefop in Athens on 29 November. The purpose of the event was to: Raise awareness among stakeholders on the importance of skills anticipation activities and the use of its outcomes for evidence-based policy-making in Greece […]