Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

Σχολεία Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΑΛ) στην Ελλάδα : ο δρόμος προς τα εμπρός

Μετά από την εισαγωγή του νέου συστήματος διακυβέρνησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στο πλαίσιο του Ν. 4763/2020, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση τον Μάιο του 2021 (Κ3/58084, ΦΕΚ Β’ 2180, 25-5-2021) που ρυθμίζει θέματα των εκπαιδευτικών στόχων του ΕΠΑ.Λ, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2021 και η πλήρης εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια. Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΕΠΑ.Λ σε όλη τη χώρα θα επιλεγούν για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, ώστε να μετατραπούν μεσοπρόθεσμα σε Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας.

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, έξι ΕΠΑ.Λ υιοθετούν αυτόν τον νέο καινοτόμο χαρακτήρα και ιδρύονται σε έξι Περιφέρειες της χώρας, συγκεκριμένα στο Άργος, την Επανομή, το Πέραμα, την Ξάνθη, την Ηγουμενίτσα και τα Τρίκαλα. Για το σχολικό έτος 2021-2022, η σχολική τάξη της Α’ λυκείου θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των υφιστάμενων – ΕΠΑΛ – σχολικών μονάδων.

Σε αυτά τα ΕΠΑΛ θα εφαρμοστούν, σταδιακά και με συστηματικό τρόπο, σειρά ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα τροποποιημένα προγράμματα σπουδών, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών αναγκών σε επαγγελματικά προσόντα της οικονομίας, νέων μεθοδολογιών, κριτηρίων ποιότητας σε πόρους και διαδικασίες.

Τα προγράμματα διδασκαλίας του ΕΠΑΛ περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολιστικού χαρακτήρα, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το Π.ΕΠΑ.Λ. και πρακτική άσκηση για (1) μία ημέρα της εβδομάδας για τις τάξεις Β΄και Γ΄ και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις του οικείου Σ.Π.Α.Α.Ε. Οι νέες μέθοδοι, οι αυξημένοι βαθμοί ελευθερίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι επιμορφώσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στα Κέντρα Επιμόρφωσης που θα δημιουργηθούν εντός των Π.ΕΠΑΛ ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα στις νέες απαιτήσεις καθώς και η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος, αναμένεται να συμβάλουν στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων παρέχεται επίσης σημαντική χρηματοδότηση από ενωσιακούς πόρους.

Η υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας: «Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε μια σταθερή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την προοπτική ανάπτυξης βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους κλάδους της οικονομίας και όλων των επαγγελμάτων. Η στρατηγική μας για έναν ολοκληρωμένο επαναπροσδιορισμό και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εισαγάγει πρωτοβουλίες, όπως η θέσπιση του νόμου 4763/2020, η ενίσχυση του Δημόσιου ΙΕΚ και η εισαγωγή σε αυτό με την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των τελειόφοιτων των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ του εκάστοτε σχολικού έτους, καθώς και η καθιέρωση για πρώτη φορά, του αποκαλούμενου πιλοτικού ΕΠΑ.Λ. Συνεχίζουμε δυναμικά, δίνοντας στους νέους μας, επιλογές που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και ενσωματώνουν τις φιλοδοξίες, τις κλίσεις και τις επιθυμίες τους.

 

Πηγές:

Pilot EPAL: the next day of Vocational High Schools (EPAL)

https://www.minedu.gov.gr/news/48787-26-05-21-protypa-epal-i-epomeni-imera-sta-epal-tis-xoras

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (minedu.gov.gr)

print

About the author

manager