Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

Συμπεράσματα από μια μεγάλη και σε όλη τη χώρα έρευνα σχετικά με την παρακολούθηση αποφοίτων ΕΕΚ

Στις 30 Μαρτίου 2021, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοργάνωσε διεθνή ημερίδα με θέμα: «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας: η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ, διαπιστώσεις και συμπεράσματα» και παρουσίασε τα πορίσματα μιας μεγάλης έρευνας σχετικά με την παρακολούθηση αποφοίτων ΕΕΚ στην οποία συμμετείχαν συνολικά 9.830 απόφοιτοι δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Η έρευνα υπογραμμίζει ζητήματα ενεργοποίησης δεξιοτήτων και αντιστοίχισης δεξιοτήτων. Τα ζητήματα της διασύνδεσης και επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας και στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων των αποφοίτων, ενισχύουν το θετικό ρόλο των αποτελεσμάτων της ΕΕΚ. Τα ερευνητικά συμπεράσματα αναδεικνύουν τη σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων των ΙΕΚ από τον ΕΟΠΠΕΠ για την εύρεση εργασίας.

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησης των αποφοίτων, παρατηρείται ότι οι μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας από τους πιστοποιημένους. Η σημασία της διαδικασίας πιστοποίησης των αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι εμφανής και από τη σκοπιά των εργοδοτών καθώς μεγάλο ποσοστό εργοδοτών (48,05%), θεωρεί ότι η πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί κρίσιμο κριτήριο για την πρόσληψη ενός απόφοιτου ΙΕΚ στην επιχείρηση.

Όσον αφορά τη διάσταση αξιοποίησης δεξιοτήτων, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ σημειώνουν ότι οι σημαντικότερες δεξιότητες είναι η ομαδική εργασία (8,31), οι επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες (8,28) και οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (8,28) και οι λιγότερο σημαντικές δεξιότητες είναι οι ξένες γλώσσες (6,76). Όσον αφορά τη διάσταση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, η υψηλότερη αναντιστοιχία παρατηρείται στις Ψηφιακές Δεξιότητες (1,01), στην Πρωτοβουλία & Επιχειρηματικότητα (0,92) και στις Ξένες Γλώσσες (0,89) και στη χαμηλότερη αναντιστοιχία στον Αλφαβητισμό (0,57) και στις Αριθμητικές Δεξιότητες (0,46). Από την πλευρά του εργοδότη, οι κορυφαίες δεξιότητες είναι η ομαδική εργασία (8,7), οι διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (8,51) και οι επαγγελματικές/τεχνικές δεξιότητες (8,47) και η χαμηλότερη σημασία είναι οι ξένες γλώσσες (7,05). Όσον αφορά την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, η υψηλότερη αναντιστοιχία παρατηρείται στην επίλυση προβλημάτων (1,83) και η χαμηλότερη αναντιστοιχία στις ψηφιακές δεξιότητες (1) και στις ξένες γλώσσες (0,95).

Μετά την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συζήτηση συμμετείχαν, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΕ και του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, κ. Γούλας, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ/ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Λιντζέρης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ / ΣΕΤΕ, κ. Κικίλιας, ο Διευθυντής της ΚΑΕ/ΕΣΗΕΑ κ. Πρίφτης και ο Πολιτικός Αναλυτής της Ελληνικής Βιομηχανίας / SEV Housing, κ. Φιλίνης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν ενδιαφέροντα σημεία σύγκλισης και απόκλισης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι πάροχοι IVET είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την κατάσταση όσον αφορά τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Η συμμετοχή των φοιτητών του ΙΕΚ στο συνέδριο, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους και προχώρησαν σε αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών IVET, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σημεία του συνεδρίου.

Κλείνοντας την ημερίδα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, Ιωάννα Λυτρίβη, τόνισε: «Τα πορίσματα αυτής της έρευνας, όπως και άλλων τέτοιων ερευνών μεγάλης κλίμακας, έχουν μεγάλη αξία, κυρίως, γιατί μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Συνιστούν λαμπρή ευκαιρία να δούμε σοβαρά πού χωλαίνει αυτός ο πυλώνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εφαλτήριο για τη χώρα, προκειμένου να προχωρήσουμε από κοινού, σε δράσεις με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, κυρίως μέσω της θεμελίωσης της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και συνακόλουθα της περαιτέρω θεσμικής ενδυνάμωσης των ΙΕΚ με επίσημους φορείς και δομές απασχόλησης. Δράσεις οι οποίες θα την καταστήσουν, εν τέλει, πιο ελκυστική μέσα στην πυρηνική ελληνική οικογένεια, αλλά και ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία.».

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στην ημερίδα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, καθώς και εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET από τη Σλοβενία και την Κροατία, οι οποίοι παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο στον τομέα της ΕΕΚ, καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων.

Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕQAVET NRPs 2019-2021» του προγράμματος ΕRASMUS+, που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET.

print

About the author

manager