ΕΕΚ Λοιπές Εκδόσεις Λοιπά

NQF’s

 

 

 Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017 Vol I      Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017 Vol II   Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

National qualifications framework developments in Europe 2017      Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

Overview of national qualifications framework developments in Europe 2017   Κατεβάστε το αρχείο εδώ.

print

About the author

manager