Εκθέσεις ΕΕΚ στην Ευρώπη

Γιατί οι εκθέσεις ΕΕΚ στην Ευρώπη έχουν αξία ;

 

Η κατανόηση των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ, των χαρακτηριστικών τους, των εξελίξεων και των προτεραιοτήτων τους αποτελεί βασικό στοιχείο σε διάφορα επίπεδα της διαδικασίας συντονισμού και ανάπτυξης ΕΕΚ. Μπορεί επίσης να επιφέρει πρόσθετες ιδέες και παραδείγματα ορθών πρακτικών.

Οι εκθέσεις ανά χώρα αποτελούν σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων, σεμιναρίων ή έργων.

 

Το 2019, το Ευρωπαϊκό δίκτυο Cedefop, παρουσίασε το δικό του ψηφιακό εργαλείο με πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ΕΕΚ στην Ευρώπη:

 

online database