Λίγα λόγια για το δίκτυο ReferNet

ReferNet Ελλάδα

Από το 2016 ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) λειτουργεί ως ο εθνικός εταίρος του ευρωπαϊκού δικτύου ReferNet του CEDΕFOP στην Ελλάδα σε ότι αφορά στα εθνικά συστήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η γόνιμη συνεργασία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με το CEDEFOP και η συμβολή με έγκυρη και συνεπή ενημέρωση για τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και τις αντίστοιχες πολιτικές στην Ελλάδα, επέτρεψε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να ανανεώσει το συμβόλαιό του για τρίτη συνεχή χρονιά. Έτσι, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί φορέα αναφοράς στην Ελλάδα ως προς την ενημέρωση των Ευρωπαϊκών χωρών για τις εξελίξεις της ΕΕΚ στην Ελλάδα. Ενδεικτικά τα Παραδοτέα του ReferNet αξιοποιούνται:

 

  • Στο πλαίσιο εργασιών και εκδηλώσεων από τις εκάστοτε Προεδρίες της ΕΕ.
  • Από Εμπειρογνώμονες της ΕΕ (DGVT, ACVT) στο πλαίσιο της παρακολούθησης των εργασιών της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης.
  • Από τη Ομάδα Εργασίας ET 2020 για την ΕΕΚ
  • Στο πλαίσιο Εργαστηρίων Peer Review της DGVT
  • Μέλη του Δικτύου ReferNet του CEDEFOP στα κράτη μέλη της ΕΕ
  • Έλληνες εμπειρογνώμονες.

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet

Το ReferNet είναι ένα δίκτυο θεσμικών φορέων το οποίο δημιουργήθηκε από το CEDEFOP το 2002 για να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τα εθνικά συστήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και τις αντίστοιχες πολιτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Κάθε εθνικός εταίρος είναι κεντρικός οργανισμός για την ΕΕΚ στη χώρα που εκπροσωπεί. Ως εκ τούτου, όλοι οι εταίροι έχουν επιλεγεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν έγκυρη πληροφόρηση για το ρόλο, το σκοπό, τη διακυβέρνηση και τη δομή της ΕΕΚ, για τις εξελίξεις και τάσεις σχετικά με τις πολιτικές στον τομέα της ΕΕΚ, και διεισδυτική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο κάθε χώρα σημειώνει πρόοδο κατά την εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών στόχων πολιτικής.

ReferNet: Ένα δίκτυο όπου οι εταίροι συναντιούνται, συνεργάζονται και συνδιαμορφώνουν τη μελλοντική τους συνεργασία

Τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, το ReferNet γιόρτασε τα πρώτα 10 έτη εργασίας με ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση αυτή τονίστηκε η μοναδική συμβολή του δικτύου και των αποτελεσμάτων του. Στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονταν ReferNet εταίροι από όλη την Ευρώπη, υψηλής εκπροσώπησης εμπλεκόμενοι της ΕΕΚ , ακαδημαϊκοί, ερευνητές και εμπειρογνωμόνες.
Κάθε χρόνο, δύο ReferNet εταίροι διοργανώνουν περιφερειακές συναντήσεις (την άνοιξη) και το Cedefop διοργανώνει την ετήσια συνάντηση (το φθινόπωρο). Το Μάϊο 2015, διοργανώθηκαν περιφερειακές συναντήσεις στη Λεμεσό (Κύπρος) και στη Λισσαβώνα (Πορτογαλία), όπου οι εταίροι συζήτησαν θέματα σχετικά με τη συνολική συνεργασία που αφορά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας εκθέσεων για τις πολιτικές ΕΕΚ στην Ευρώπη, αντάλλαξαν πληροφορίες ως προς την ορολογία και τη διακρατική κινητικότητα στην ΑΕΕΚ και έλαβαν αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων για το τρέχον έτοςΚατ’ εξαίρεση, το Cedefop πραγματοποίησε την ετήσια συνάντηση της ολομέλειας στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2016. Οι 30 εταίροι του δικτύου ReferNet από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία και τη Νορβηγία εγκαινίασαν μια νέα περίοδο συνεργασίας μέσω ενός πλαισίου τετραετούς σύμβασης εταιρικής σχέσης (2016-2019) με το Cedefop. Καινοτόμο στοιχείο της συνάντησης μπορεί να χαρακτηριστεί η παρουσία, για πρώτη φορά στην πολυετή ιστορία του δικτύου, των εθνικών αντιπροσώπων προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την ανάληψη νέων, ιδιαίτερα απαιτητικών καθηκόντων αλλά και για την σημαίνουσα θέση των στοιχείων που συλλέγει το δίκτυο σε μελέτες Οργανισμών διεθνούς εμβέλειας (λ.χ ΟΟΣΑ).
Οι δραστηριότητες του ReferNet συγχρηματοδοτούνται από το Cedefop και τα κράτη μέλη σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της σύμβασης της εταιρικής σχέσης. Οι δραστηριότητες φέρουν κοινό όφελος στις συμμετέχουσες χώρες και στο Cedefop.